en

 

 

Elipszis-rajzfilm1 copy

 elip2 copy

elip2-HU copy

Idogazdak copy

elip3-HU copy

elip4-HU copy

elip5-HU copy

elip6-HU copy

elip7-HU copy

Vissza copy

 

A projekt bemutatása

                          fej8

   A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 2014 júniusában indította el az „Adni Nemes – kapni Öröm! Időbank – a Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózata” elnevezésű projektjét, amelyet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 támogat, a Civil Támogatási Alap Romániában keretében.

  A projekt főcélja serkenteni a személyek aktív bekapcsolódását valós közösségeik életébe, hogy kezdeményezzenek és végezzenek önkéntesen közösségi tevékenységeket.

  Célkitűzéseink közé tartozik továbbá az Időbank-rendszernek, mint a kölcsönös segítségnyújtás poszter-falu varos kicsihálózatának újszerű bevezetése Udvarhelyszéken. Az elképzelt Időbank-rendszer által olyan valós, fizikailag is kapcsolatban álló személyek közössége jön létre, amelyben a pénzt, mind fizetőeszközt kiiktatva- az emberek szolgáltatásokat biztosítanak egymásnak, általuk így közösségen belüli segítségnyújtás valósul meg. Célkitűzéseink következetesen és nem utolsó sorban magukba foglalják  a Falu és a Város kapcsolatának további megerősítését is, hogy folyamatosan és bizalommal cseréljék egymás között értékeiket és erőforrásaikat és szolgálják egyenként és közösen az építkezést és a közös megerősítést.

Mi azt hisszük, hogy nem létezhet Falu a Város nélkül és a Város a Falu nélkül, csak együttesen lehet biztosítani az udvarhelyszékiek és székelységünk fenntartható jövőjét.

 

 kesz event photoA projekt keretében közösségi találkozókra megyünk el mindegyik udvarhelyszéki községbe, ezek alkalmával ismertetjük elképzelésünket, és kérdőívek által felmérjük a résztvevők viszonyulását az ötlethez, megismerjük az általuk felajánlott erőforrásokat (mit adnék?) és az igényeiket (mire volna szükségem?). A megkérdezés által valós képet alakítunk ki a folyamatban lévő udvarhelyszéki Időbank-rendszer bevezetésének körülményeiről, de arról is tájékozódunk, hogy mely közösségek szeretnének Időgazdákat biztosítani részére. A projekt következő szakaszában ugyanis kiválasztásra kerül az az 11 udvarhelyszéki közösség, amelyekben a Civitas által felkészített Időgazdák fognak tevékenykedni. A Rendszer egy interaktív online felület által fog működni,  11 Időgazda és Adminisztrátorok fogják segíteni.

  A projekt várható eredményei:

  Időbank, a kölcsönös segítségnyújtás hálózatának a bevezetése Udvarhelyszéken, Időbank-Rendszer internetes felületének a kialakítása, 24 mozgósított közösség 48 közösségi találkozó során, 11 Időgazda felkészítése 3 műhelymunka és 22 találkozó által, valamint népszerűsítő és információs anyagok elkészítése és eljuttatása a célcsoportokhoz.

 A projekt Udvarhelyszéken valósul meg, partnerségben a magyarországi Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel.