en                                                                                                                                  

Elipszis-rajzfilm1-RO copy 

 elip1-RO copy

elip2-RO copy

Brokeri de timp

elip3-RO copy

elip4-RO copy

elip5-RO copy

elip6-RO copy

elip7-RO copy

Inapoi copy

Proiectul

Banca Timpului

                          fej8

  Fundația Civitas pentru Societatea Civilă a demarat în iunie 2014 proiectul purtând denumirea „A primi e bucurie – A da înseamnă iubire!”- Înființarea Băncii Timpului - o rețea de ajutorare voluntară reciprocă, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta Implicare.

 Proiectul se derulează într-o perioadă de 23 luni și are ca obiectiv general sprijinirea implicării active a cetățeniilor în viața comunităților, prin acțiuni și activități voluntare în Regiunea Odorhei, județul Harghita.

 Printre obiectivele specifice amintim introducerea sistemului Băncii Timpului în 10 comunități rurale și în municipiul Odorheiu Secuiesc. Prin crearea sistemului Băncii Timpului se urmărește dezvoltarea unor astfel de comunități reale și virtuale, în care se realizează schimb de servicii între persoanele participante și are loc astfel întrajutorarea reciprocă – fără utilizarea banilor ca mijloc de plată.

Falu-Varos-RO copy-round

 

 

 Obiectivele noastre mai conțin conectarea comunităților rurale cu cele urbane, respectiv Satul cu Orașul, prin intermediul schimbului resurselor și al valorilor de care ele dispun și întărirea spiritului comunitar prin reclădirea rețelelor si a căilor de comunicare și de cooperare, facilitând ajutorarea reciprocă și creșterea concomitentă a încrederii între utilizatorii Băncii Timpului. 

 

 

 

event photo-02 1-round

 

Participăm la întâlniri comunitare, în cadrul cărora, pe lângă prezentarea ideii de proiect, sondăm ofertele și cererile de muncă/servicii ale celor interesați, după care selectăm acele 10 comunități rurale, unde se poate începe în prima etapă implementarea inițiativei.

Am fost prezenți cu această inițiativă și la Festivalului Fructelor din Regiunea Odorhei, unde cu ajutorul unor voluntari entuziaști am prezentat detaliat modul cum se va pune în aplicare această idee, acordând atenție deosebită feed-back-ului vizitatorilor standului nostru.                                                                   

 Funcționarea sistemului va fi asigurată de către 11 brokeri de timp și prin intermediul platformei web a Băncii Timpului. Dezvoltarea ei este în curs și va fi accesibilă pe adresa www.idobank.ro.

 Rezultatele proiectului: introducerea sistemului Băncii Timpului – o rețea de ajutorare voluntară reciprocă în Regiunea Odorhei, înființarea platformei web a Băncii Timpului, mobilizarea comunităților prin intermediul celor 48 întâlniri comunitare, instruirea a 11 brokeri de timp prin 3 workshop-uri și 22 ateliere de lucru, respectiv elaborarea de materiale promoționale prin care se informează populația din Regiunea Odorhei.

 Implementarea proiectului are loc în parteneriat cu Asociația pentru Copii și Tineret “Bazis” din Ungaria. 

 În general putem afirma, că în acest moment ideea Băncii Timpului se bucură de un interes deosebit din partea oamenilor, mulți dintre ei abia așteaptă să se înregistreze și să Dea și să Primească, așa cum este formulat și în titlul proiectului.